Du reklamerar enklast genom att använda formuläret nedan. Vi ber dig fylla i det så fullständigt du kan. Det underlättar både för dig och för oss.

Genom att du gör en reklamation på detta sätt hjälper du oss i vårt ständiga förbättringsarbete.

                                                                                           

  Ange följande adressuppgifter:    Ange följande uppgifter från följesedeln  
        (finns i övre högra hörnet)  
         
Namn*  
Följesedelnr*
 
Organisation  
Kundnr
Telefon, arbete    
E-postadress*      

          Beskrivning* , vad som saknas, är fel levererat etc. Var så tydlig som möjligt


           


Copyright ©2008 [MMAB]. Med ensamrätt.
Ändrad: 2008-11-12