För att kunna få köpa en ersättningsprocessor enligt leverantörsgarantin, måste blanketten Förlorad processor fyllas i och skickas till oss.

Klicka här