Vid retur/Ved Retur

Ange order eller fakturanummer/ Indtast nummeret ordre eller fakturanummer:

Ange orsak till returen och övrig information / Angiv årsag til returnereingen og andre oplysninger:

Har ni varit i kontakt med MED-EL Nordic ange namn/ Har du været i kontakt med nogen fra MED-EL Nordic angiv namn

 

 

Er e-postadress/Din e-mail adresse:

 

 

DC Distributions Center

MED-EL Nordic

Lundåsvägen 10-12

SE 76382 Hallstavik

Sverige